tel. číslo  465 467 211   

VYSOKOMÝTSKÁ NEMOCNICE p.o.

 

JEDNODENNÍ CHIRURGIE

ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE

AMBULANCE

 
 

REHABILITACE

RADIOLOGIE

DOPLŇKOVÉ
SLUŽBY

 

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/html/vmnemocnice.cz/public_html/templates/vmnemocnice2018/functions.php on line 177

Dobrovolníci

Činnost dobrovolníků byla zahájena v našem zdravotnickém zařízení v roce 2010. Snahou našich dobrovolníků je vyplňovat volný čas hospitalizovaných pacientů a zlepšovat atmosféru nemocničního prostředí. Dobrovolníci navštěvují pacienty ve svém volném čase, nejčastěji si jen povídají, předčítají z novin či časopisů nebo luští křížovky.

Dobrovolnický program a činnost řídí koordinátor, který zajišťuje kontakt mezi pacientem a dobrovolníkem.

KONTAKTY:
garant - Mgr. Eva Havlíková - tel. 465 467 216, mob. 606 064 333


Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti a nezřídka i přátelství.

Definice dobrovolnictví v České republice je stejně problematická jako v ostatních postkomunistických zemích, ve kterých bylo dobrovolnictví v posledních čtyřiceti letech devalvováno politikou totalitního režimu, který řadu společenských činností postavil na principu dobrovolného (ale při tom povinného) socialistického kolektivismu. Současná společnost, postižená kapitalistickým šustěním bankovek, zase veřejnost učí, že je nerozumné vykonávat jakoukoliv činnost bez nároku na finanční odměnu.

Kdo je dobrovolník:

 • Osoba, která pomáhá překonat náročné chvíle v nemocnici
 • Osoba provozující tuto činnost zadarmo
 • Školená osoba v oblasti provozující tuto činnost
 • Zastává kodex dobrovolníka
 • Dobrovolník je zcela normální člověk s vyvinutým citem pro potřeby okolí.
 • Je to člověk, který se odhodlá udělat ten jednoduchý, ale důležitý krok k tomu, aby se sám zapojil 
  do činnosti, která je třeba nedostatečně zajišťována státními institucemi.
 • Někdo, kdo neváhá obětovat část svého volného času pro vyplnění prázdného času druhých


Chcete se stát dobrovolníkem ?

Pokud se rozhodnete stát se dobrovolníkem, zkuste si odpovědět na následující otázky:

 • Proč se chci stát dobrovolníkem a co od této činnosti očekávám?
 • Kolik času mohu dobrovolné činnosti věnovat?
 • Chci se účastnit dlouhodobých, krátkodobých nebo jednorázových činností?
 • Mám nějaké speciální dovednosti, schopnosti nebo zkušenosti, které bych při své dobrovolné pomoci mohl/a využít?
 • Jaká oblast dobrovolnické činnosti mě zajímá (například práce s dětmi, seniory, manuální práce, administrativní výpomoc atd.).


Odpovědi na tyto otázky by Vám měly ulehčit rozhodování kde a komu chcete jako dobrovolník pomoci.

Dobrovolník v nemocnici má svou specifickou roli:

 • Dobrovolník se ( na rozdíl od zdravotního personálu) nemusí zajímat a starat o nemoc a o to co pacient nemůže, ale orientuje se na to co pacient i přes svou nemoc může.
 • Dobrovolník se orientuje na lidský kontakt.
 • Nenahrazuje práci odborného personálu, ale na úrovni svých možností a schopností ji vhodně podporuje a doplňuje.


Práva dobrovolníka:

 • Právo dostat úplné informace o poslání a činnosti organizace, ve které chce dobrovolník pomoci.
 • Právo dostat úplné informace o činnosti, kterou by měl dobrovolník vykonávat, včetně její obsahové a časové náplně.
 • Právo na činnost, která bude naplňovat očekávání dobrovolníka.
 • Kontakt a spolupráce s koordinátorem dobrovolníků nebo jinou osobou, která je pověřena kontaktem s dobrovolníky v dané organizaci.
 • Právo na zaškolení, výcvik, trénink.
 • Právo na supervizi (setkání, kdy dobrovolník může sdělit své pocity, zkušenosti, problémy i úspěchy) - individuálně či ve skupině společně s jinými dobrovolníky působícími v organizaci.
 • Právo říci "ne", pokud činnost nebude vyhovovat zájmům a schopnostem dobrovolníka.
 • Právo vědět, zda vykonaná činnost byla efektivní - možnost účastnit se hodnotícího procesu.
 • Právo být za dobře vykonanou činnost morálně ohodnocen.

Povinnosti dobrovolníka:

 • Splnit úkoly, ke kterým se zavázal.
 • Být spolehlivý.
 • Nezneužívat projevené důvěry.
 • Požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje.
 • Znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd.).
 • Být "týmovým hráčem".

Ztotožňovat se s posláním organizace, pro kterou činnost vykonává a dle toho ji navenek prezentovat.
 

Činnost dobrovolníků:

 • Je organizována formou individuálního nebo skupinového kontaktu.
 • Využívá smysluplně volného času pacientů.
 • Podporuje aktivizaci pacientů a jejich kontakt s okolím.


Dobrovolnickou službu je možno kdykoli svobodně, bez obav a bez udání důvodů ukončit.

 

   
mlčenlivost dobrovolníka   
kodex dobrovolníka   
   
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.