tel. číslo  465 467 211   

VYSOKOMÝTSKÁ NEMOCNICE p.o.

 

JEDNODENNÍ CHIRURGIE

ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE

AMBULANCE

 
 

REHABILITACE

RADIOLOGIE

DOPLŇKOVÉ
SLUŽBY

 

Informace o provozu kamerového systému

Dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 je správce povinen informovat fyzickou osobu (subjekt údajů – zaměstnanec, pacient, návštěvník) o zpracování osobních údajů.

Vysokomýtská nemocnice, příspěvková organizace, Hradecká 167, Vysoké Mýto je správcem osobních údajů, které získává a zpracovává provozováním kamerového systému se záznamem.

Hlavním účelem a právním základem pro provozování kamerového systému bez zvukové stopy a pořizování záznamů je ochrana práv a právem chráněných zájmů správce OÚ(ochrana před krádeží, poškozením či zneužitím majetku), ochrana zaměstnanců a dalších osob dle čl. 6 odst. 1 Nařízení.

Kamerový systém a monitorovaný prostor je viditelně označen informační tabulí, kde jsou uvedeny kontaktní informace.

Pořízený obrazový materiál se ukládá po dobu stanovenou ve Směrnici VMN THP 06/2023 a po uplynutí této doby je záznam zlikvidován.

Jako fyzická osoba máte právo dle Nařízení EP a Rady (EU) č.2016/679 získat od správce osobních údajů (Vysokomýtské nemocnice) informace o nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím kamerového systému.
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.